List do Posłów RP w Sprawie STOP 447

Szanowni Państwo,
W dniu 15 kwietnia 2020 r. w Sejmie RP odbędzie się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o ochronie własności w Rzeczypospolitej Polskiej przed roszczeniami dotyczącymi mienia bezdziedzicznego (druk nr 282). Jest to obywatelska ustawa „STOP 447”, której celem jest zablokowanie bezprawnych roszczeń do mienia pożydowskiego w Polsce.

Kilka lat temu organizacje żydowskie wyceniały wartość utraconego majątku żydów w Polsce na 230 mld zł. Szacunki Światowej Organizacji Restytucji Mienia Żydowskiego wskazują nawet 300 mld dol. Ustawa 447 amerykańskiego parlamentu, zwana też Justice for Uncompensated Survivors Today przegłosowana w kwietniu 2018 roku i podpisana później przez prezydenta Donalda Trumpa, uruchomiła państwową machinę największej potęgi światowej dla wsparcia organizacji, które mienie pożydowskie chcą przejmować.

O ile majątek, który ma spadkobierców powinien być zwrócony wszystkim, którym został bezprawnie odebrany i z tym nikt nie polemizuje, to kluczowa jest sprawa mienia bezspadkowego. Niemcy podczas II wojny światowej wymordowali całe rodziny, po których pozostał majątek bez żadnego dziedzica. Ich mienie przejął skarb państwa. Dlaczego skarb państwa? Taka jest normalna praktyka we wszystkich cywilizowanych krajach świata, nie wyłączając USA i Izraela. Majątek Polaków, którzy żyli w USA i zmarli bezpotomnie, przechodzi właśnie na rzecz tego państwa.

A w naszym przypadku chodzi przecież głównie o mienie osób, które były obywatelami Polski przed wojną. Naszych obywateli narodowości żydowskiej. Nawet nie było wtedy państwa Izrael. Gdyby zastosować analogię do planów organizacji żydowskich, wtedy polskie, czy polonijne organizacje mogłyby żądać zwrotu całego bezspadkowego mienia obywateli USA pochodzenia polskiego. Oczywiste kuriozum, którego nikt rozsądny nie śmiałby postulować.

W obliczu tak ważnej sprawy, jako Państwa wyborca,nalegam, aby w tym krytycznym momencie, nie dopuszczając do pogwałcenia prawa opartego na powszechnym poczuciu sprawiedliwości oraz w poczuciu własnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo materialne Narodu Polskiego zagłosowali Państwo za przyjęciem tej ustawy i skierowaniem jej do drugiego czytania w Sejmie RP, tak aby jak najszybciej mogła być ona podpisana przez Pana Prezydenta i weszła w życie.

 

STOP 447. Polacy w walce o prawdę”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *