ZARZĄD Stowarzyszenia Silesia Endecja

Prezes Dariusz Węcki
606 787 705 dariusz.wecki@gmail.com

Wiceprezes Krzysztof Wartak

Wiceprezes Aleksander Peterko
510634737 kontakt@ apeterko.pl

Członek zarządu, Sekretarz Wojciech Kocjan

Członek zarządu, Skarbnik Marcin Kobryń
509 744 086 martinikobrini@gmail.com

Komisja Rewizyjna:
Hubert Kiczek
Ewa Miętkiewicz
Mirosław Waćkowsk

Prezesi Kół Miejskich:
Katowice: Aleksander Peterko
Sosnowiec Marcin Kobryń

KONTO do wpłat darowizn, składek członkowskich, wpłat celowych

Raiffeisen Polbank

12 1750 0012 0000 0000 3994 6815